Maja VolkSem Maja Volk iz Ljubljane. Aktivno se udejstvujem na področju arhitekture že vrsto let, v svojem prostem času pa se ukvarjam z učenjem plavanja in vodenjem vadb za dojenčke. Polge tega moje življenje zapolnjuje vedoželjnost na področju umetnosti, naravoslovja in športnih aktivnosti.
Življenjski cilji zajemajo uspešno udejstvovanje v arhitekturni stroki, izpopolnjevanje in osebnostna rast.