Urša Mihalič, vaditeljica v KranjuUrša je diplomantka Fakultete za šport. Ukvarja se z različnimi športi. Najbolj sta ji pri srcu akrobatsko smučanje in plavanje.V akrobatskem smučanju je bila tudi aktivna tekmovalka, s plavanjem pa se je pričela ukvarjati predvsem zaradi otrok. Prvič se je srečala s Fredovim programom v času študija. Ker se ji je zdel program izredno zanimiv, delo z otroki pa jo zelo veseli se je strokovno izpopolnila na tem področju in pričela z izvajanjem programa.Dela kot vaditeljica v Ljubljani, prevzela pa je tudi vodenje vadbe dojenčkov in malčkov v Kranju.