Žan Luca PotočnikRojen sem 24. 1. 1994 v Mariboru. Odraščal sem v okolici Maribora, natančneje v Limbušu. V tem kraju sem obiskoval OŠ Rada Robiča, kjer sem vse razrede opravil z odličnim uspehom in bil prepoznan kot nadarjen učenec. Posledično sem ob vpisu v srednjo šolo postal zoisov štipendist. Obiskoval sem II. Gimnazijo Maribor, Zoisovo štipendijo pa sem s primernim povprečjem ocen obdržal v vseh letnikih srednje šole.

Že pred vstopom v osnovno šolo sem pričel trenirati karate. Tega sem treniral zelo zavzeto in na tekmovalni ravni. V svoji mladinski karieri sem dosegal številne tekmovalne uspehe na državnem ter mednarodnem nivoju. Kot član mladinske reprezentance sem se udeležil evropskega in svetovnega prvenstva. Na slednjem sem se uvrstil na 9. mesto, kar predstavlja moj najvišji dosežen rezultat. Zaradi takratne monotonosti dela v karateju in pogostih poškodb se je kot posledica pojavilo pomanjkanje motivacije za nadaljne delo in s tem tudi prekinitev ukvarjanja s karatejem. Kasneje sem se v okviru šolskega športnega društva pričel ukvarjati z akrobatskim navijanjem oz. cheerleadingom. V tem športu sem sodeloval dve leti in se v tem času udeležil dveh evropskih prvenstev. Zaradi poškodbe hrtba sem bil primoran opustiti tudi ta šport.

Po srednji šoli sem svojo pot nadaljeval na Fakulteti za šport (Univerza v Ljubljani). Kot redni študent sem brez prekinitev študija opravil prve tri letnike študijskega programa športna vzgoja in dodiplomski program zaključil z diplomo. Trenutno obiskujem prvi letnik podiplomskega študija v smeri športna vzgoja.

V sklopu študija sem pridobil številna znanja s področja športa, gibalne dejavnosti, delovanja človeškega telesa in razvoja otrok. Ta znanja preizkušam in uporabljam v različnih oblikah športnih dejavnosti za otroke. Do sedaj sem izkušnje nabiral kot:
 • vodja skupine otrok  na letovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor
 • vodja plavalnega tečaja v okviru otroškega letovanja z Območnim združenjem rdečega križa Maribor
 • vodja različnih dejavnosti (telovadba, žogarija, floorball, rolanje) v okviru športnega društva ABC šport
 • vodja vadbe plavanja dojenčkov in malčkov po Fredovi metodi v okviru Plavalne zveze Slovenije.
 • animator na otroških rojstnih dnevih s športno tematiko
 • športni inštruktor na počitnicah za otroke in odrasle v okviru zveze društev za cerebralno paralizo Sonček

V času pridobivanja znanj in izkušenj sem pridobil tudi nekaj uradnih licenc, diplom oz. potrdil o usposobljenosti. Postal sem:
 • vaditelj plavanja,
 • vaditelj gimnastike za vse,
 • vaditelj plavanja z dousposobljenostjo za vadbo dojenčkov po Fredovi metodi,
 • strokovni delavec 2 - vaditelj športnih dejavnosti predšolskih otrok,
 • potapljač na vdih 1. stopnje,
 • diplomant športne vzgoje (UN).
V prihodnosti nameravam pridodobiti še kakšno licenco ali že pridobljeno nadgraditi v višjo stopnjo. V  okvirnem načrtu pridobitve so nazivi:
 • učitelj plavanja
 • učitelj smučanja 1
 • učitelj teka na smučeh 1.
 • mag. profesor športne vzgoje

Osebni opis


Sem Žan Luca Potočnik. Prihajam iz mariborskega konca, sicer pa v času študija večino časa preživim v Ljubljani. Sem diplomant športne vzgoje in trenutno obiskujem podiplomski študij. V sklopu študija sem pridobil številna znanja s področja športa, gibalne dejavnosti, delovanja človeškega telesa in razvoja otrok. Ta znanja preizkušam in uporabljam v različnih oblikah športnih dejavnosti za otroke, kot so telovadba, floorball, rolanje, plavanje, športni rojstni dnevi, idr. V prostem času se rad posvetim druženju, branju, masaži in lastni športni dejavnosti. Sicer me veselijo vse športne dejavnosti, vendar so me v sklopu študija še posebej navdušili smučanje, pohodništvo, športno plezanje in potapljanje na vdih. Z omenjenimi dejavnostmi se se srečujem priložnostno. Na dnevni bazi pa pogosto tečem, rolam, plavam in vadim v fitnesu ali na prostem. V bližnji prihodnosti bom ob zaključku študija postal profesor športne vzgoje. Želim si delati na vzgojno-izobraževalnem področju bodisi predšolskem ali šolskem. V svoji viziji imam namen pridobljena znanja in izkušnje prenesti tudi na mladostniško ter odraslo populacijo. Menim, da imam znanja in voljo, ki lahko pozitivno vplivajo na ljudi, predvsem v smislu njihovega pristopa k lastni gibalni dejavnosti, dobremu počutju in zdravju. Kot bodoči profesor športne vzgoje vidim svoje poslanstvo v razvijanju pozitivnih vplivov na soljudi.