ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 1998 - 2005


Strokovni članek


    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, ŠTRUMBELJ, Boro.Vadba za otroke do 3. leta starosti : malček v vodi.Mama (Brežice), 1998, let. 2, št. 14, str. 28-29, fotografije. [COBISS.SI-ID 502961]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. V vodi se dojenček navaja na samostojno gibanje.Mama (Brežice), 1999, let. 3, št. 27, str. 28-29, fotografiji. [COBISS.SI-ID 503217]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Uporaba plavalnih pripomočkov.Mama (Brežice), 1999, let. 3, št. 28, str. 56-57, fotografije.[COBISS.SI-ID 503473]
    KAPUS, Venceslav, ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, BEDNARIK, Jakob, ŠTRUMBELJ, Boro. " Plavanje" dojenčkov.šport (Ljublj.), 1999, let 47, št. 4, str. 12-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 497073]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. V vodi se dojenček navaja na samostojno gibanje.športosplet (Online), 18. avg. 1999, let. 1, št. 8, [2 str.], ilustr.http://www.sportosplet. net/8/8_plav.html. [COBISS.SI-ID 555441]
    GRČIČ ZUBČEVIČ, Nada, ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica.Fredov kolut za učenje plivanja.Sport sve, srpanj/rujan 2000, god. 18, br. 23, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 843953]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Ko se zberejo "dojenčki" z različnih koncev sveta.šport (Ljublj.), 2002, letn. 50, št. 2, str. 18-21, priloga, ilustr.http://www.sp.uni-lj.si/sajber.[COBISS.SI-ID 1498801]
    ŠAJBER, Dorica, VIDOVIČ, Mitja. Usporedbe različitih metoda učenja plivanja.Sport sve, srpanj/rujan 2004, god. 22, br. 39, str. 46-48, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID2175921]

Poljudni članek


    KAPUS, Venceslav, ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Voda za vse - naučimo se plavati : prireditve 3.-5. junij 1999.športosplet (Online), 02. junij 1999, let. 1, št. 3, [2 str.], ilustr.http://www.sportosplet. net/3/3_vodazavse.html. [COBISS.SI-ID 555185]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, KASTELIC HOČEVAR, Magda (ur.). Plavanje.Pisani list, sept. 2000, letn. 53, št. 1, str. 30-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 1057713]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Plavanje.PIL plus, 8. sept. 2000, letn. 53, št. 2, str. 17-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 1057969]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, LENART, Andreja (ur.). Dojenčki 'plavajo'.Stop (Ljublj.), 13. julija 2000, letn. 33, št. 28, str. 92-93, ilustr. [COBISS.SI-ID 1058481]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, LENART, Andreja (ur.). Dojenčki plavajo : vadba dojenčov v vodi dobro vpliva na fizični, psihični in socialni razvoj otroka.Za srce (Ljubl.), maj 2000, letn. 9, št. 3, str. [16-17], ilustr. [COBISS.SI-ID 1058737]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, ŽVALJ, Miha (ur.). Prva bližnja srečanja z vodo.Moj otrok, april 2001, letn. 4, št. 25, str. 68-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 1058993

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci


    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, KAPUS, Venceslav, BEDNARIK, Jakob, ŠTRUMBELJ, Boro, KAPUS, Jernej. Fredov program učenja plavanja = Fred's swimming program. V: PIČOT, Rado(ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.).Otrok v gibanju : zbornik prispevkov : proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2000, str. 414-418. [COBISS.SI-ID 835761]
    GRČIČ ZUBČEVIČ, Nada, ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, LEKO, Goran. Novo pomagalo u obuci plivanja. V: DELIJA, Krešimir (ur.).Primjena novih tehniških i tehnoloških dostignuša u edukaciji, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji : [zbornik radova]. [Zagreb]: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture, 2000, str. 98-100. [COBISS.SI-ID 832177]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, DRNOVŠEK, Mojca.The influence of water exercises on motorics of babies. V: MILANOVIČ, Dragan (ur.), PROT, Franjo (ur.). 3rd International scientific conference Kinesiology new perspectives, Opatija, Croatia, september 25-29, 2002, proceedings book.Kinesiology : new perspectives : proceedings book. Zagreb: Faculty of kinesiology, University of Zagreb, 2002, str. 440-443, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1608625]
    PODGORŠEK, Viktorija, ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Response of parents on baby swimming in two years. V: MILANOVIČ, Dragan (ur.), PROT, Franjo (ur.). 3rd International scientific conference Kinesiology new perspectives, Opatija, Croatia, september 25-29, 2002, proceedings book.Kinesiology : new perspectives : proceedings book. Zagreb: Faculty of kinesiology, University of Zagreb, 2002, str. 444-446, tabela. [COBISS.SI-ID 1608881]
    BOŽIČ, Tina, CEMIČ, Alenka, ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Analiza gibalnega razvoja dojenčkov pri gibanju v vodi po Freu[!]dovem programu = The analyse[!] of babie's[!] development by movement in water via Fred's programm[!].V: PIČOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), KRPAČ, Franc (ur.), FILIPČIČ, Tjaša (ur.).Otrok v gibanju : zbornik prispevkov : proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002, str. 81-86, tabeli, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 1622449]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, KAPUS, Venceslav, KAPUS, Jernej, ŠTRUMBELJ, Boro.Učenje plavanja po dveh različnih programih = Learning of swimming by two different programmes.V: PIČOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), KRPAČ, Franc (ur.), FILIPČIČ, Tjaša (ur.).Otrok v gibanju : zbornik prispevkov : proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002, str. 156-162, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 1624497]
    VIDOVIČ, Mitja, ŠAJBER, Dorica, KAPUS, Venceslav. Uspešnost učenja prsnega z vidika dveh različnih metod učenja plavanja pri štiri in petletnih otrocih. V: PIČOT, Rado (ur.), ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), ZURC, Joca (ur.), OBID, Alenka (ur.).Otrok v gibanju : zbornik izvlečkov in prispevkov : 3. mednarodni simpozij : abstracts and proceedings : 3rd international symposium, Kranjska gora, Slovenija, 2004. [Elektronska izd.]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2004, 9 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID2173361]

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci


    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, ŠTRUMBELJ, Boro, TUFEGDŠIČ, Tomislav, KAPUS, Venceslav. Vadba v vodi za dojenčke in malčke. V: BERČIČ, Herman (ur.).Zbornik Slovenskega kongresa športne rekreacije : prispevki in povzetki poročil, strokovnih predavanj in predstavitev 2. slovenskega kongresa športne rekreacije, z mednarodno udeležbo, (Zbornik slovenskega kongresa športne rekreacije). [Ljubljana]: športna unija Slovenije, 2001, str. 186-188. [COBISS.SI-ID 1272753]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, KAPUS, Venceslav. Sloveniassa vedess� k�ytettyj� harjoituksia vauvoille, leikki-ik�isile ja esikoululaisille Freds Swim Academy (FSA) ohjelman mukaan = Exercises in water for infants, toodlers and pre-school children according to Freds Swim Academy (FSA)-Program. V: International Festival Seminar Nordic Baby Swim Seminar, 18.-20.1.2002, Helsinki.Vauvauinti : 20 viotta suomalaista vauvauintia.[Helsinki: Finnish Association for Swimming Instruction and Life Saving], 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 1334449]
    ŠAJBER, Dorica, DRAGAN, Špela, MEKJAVIČ, Igor B. Primerjava zniževanja telesne temperature dojenčkov v vodi z vodnimi plenicami in z neoprenskimi hlačkami. V: VIDMAR, Jože (ur.), DERVIČEVIČ, Edvin (ur.), ČOH, Milan (ur.), HADČIČ, Vedran (ur.), BILBAN, Marjan (ur.), PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Mednarodni kongres Sodobne metode rehabilitacije športnikov, Ljubljana, 26.-28. nov. 2004.Zbornik predavanj. Ljubljana: Fakulteta za šport, Katedra za medicino športa, 2004, str. 83-84, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID2225585]

Samostojni strokovni sestavek v monografiji


    KAPUS, Venceslav, ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, ŠTRUMBELJ, Boro. Plavanje za vse starostne skupine od 0 do 100 let. V: KAPUS, Venceslav, ŠTRUMBELJ, Boro.Plavanje : učenje in osnove biomehanike : slovenska šola plavanja za novo tisočletje : učbenik za učence-študente, učitelje-profesorje, trenerje in starše, (Zbirka Voda, naša prijateljica). Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2001, str. 325-331. [COBISS.SI-ID 1014961]

Intervju


    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Od prvih zamahov do prvakov?.Jana (Ljubl.), 28. sept. 1999, letn. 27, št. 39, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 1057457]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica.Dojenčki in plavanje : prednosti zgodnjega učenja plavanja.Tednik (Ptuj), 19. avg. 1999, letn. 52, št. 33, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 1056945]
    57.ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Tristo dojenčkov v vodi.7D (Marib.), 03. maj 2000, letn. 28, št. 18, str. 10-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 1057201]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Iz trebuha naravnost v bazen.Slov. nov., 29. aprila 2000, letn. 10, št. 99, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 1058225]
    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Ko bom velik, bom plavalec.Otrok & družina, sept. 2001, letn. 51, št. 9, str. 14-16, ilustr.[COBISS.SI-ID 1200305]
    ŠAJBER, Dorica. Veselo čofotanje najmlajših v bazenu.Nedelj. dnev., 10. okt. 2004, letn. 43, št. 278, str. 29, ilustr. [COBISS.SI-ID2176177]
    ŠAJBER, Dorica. Zapisala se je plavanju : ptujčanka dr. Dorka Šajber je prva v Sloveniji predstavila Fredovo metodo in po njej začela dojenčke učiti plavati.Ptujčan, 28. sept. 2005, letn. 11, št. 9, str., ilustr. [COBISS.SI-ID1057457]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


Drugo učno gradivo


    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, KAPUS, Venceslav, BEDNARIK, Jakob, ŠTRUMBELJ, Boro, KAPUS, Jernej. Seminar za vodenje vadbe dojenčkov v vodi. Ljubljana: Plavalna zveza Slovenije: Ministrstvo za šolstvo in šport: Fakulteta za šport, 1999. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 511921]
    KAPUS, Venceslav, ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica, ŠTRUMBELJ, Boro, KAPUS, Jernej, ŠTIRN, Igor. Seminar: Učenje plavanja v predšolskem obdobju : pisno gradivo. Ljubljana: Fakulteta za šport, Center za stalno strokovno izpopolnjevanje, 2001. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1147313]

Poljudni film, radijska ali televizijska oddaja


    ŠAJBER PINCOLIČ, Dorica. Exercise in water for infants and toddlers inSlovenia according to FSA program. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2002. 1 videokaseta (VHS-PAL), zvok, barve. [COBISS.SI-ID 1395633]

Diplomska dela


    BOŽIČ, Tina. Analiza gibalnega razvoja dojenčkov pri gibanju v vodi po Fredovem programu : diplomska naloga. Ljubljana: 2002.  [COBISS.SI-ID 4821833]
    PODGORŠEK, Viktorija. Odziv staršev na vadbo dojenčkov v vodi po Fredovem programu v dveh letih delovanja : diplomsko delo. Ljubljana: 2002.  [COBISS.SI-ID 1384113]
    JANŽEKOVIČ, Mojca. Vadba v vodi kot zgodnji pobudnik nekaterih vidikov gibalnega razvoja v prvem letu starosti : diplomsko delo. Ljubljana:  2002.  [COBISS.SI-ID 1632689]
    DRNOVŠEK, Mojca. Vpliv vadbe v vodi na gibanje dojenčkov : [diplomska naloga]. Ljubljana:  2002. [COBISS.SI-ID 1384369]
    VIDOVIČ, Mitja. Uspešnost učenja prsnega z vidika dvehrazličnih metod učenja plavanja pri štirih in petletnih otrocih.Ljubljana: 2004.[COBISS.SI-ID: 2072753]
    POTOČNIK, Urška.Učenje plavanja v prvem triletju osnovne šole.Ljubljana: 2004. [COBISS.SI-ID: 2062001]
    DRAGAN, Špela. Primerjava zniževanja telesne temperature dojenčkov v vodi z vodnimi plenicami in z neoprenskimi hlačkami : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Dragan], 2004. 53 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID2187441]

    Plavajmo vsi! (Moj Malček 7/02);www.mojmalcek.si/
    Dojenčki plavajo (http://med.over.net); http://med.over.net/za_bolnike/otrosko_zdravje/za_malcke/dojencki_plavajo.htm