POGOSTA VPRAŠANJA


1. Ali dojenčki res plavajo?
2. Zakaj gibanje (plavanje) dojenčkov v vodi? Kakšen je pomen zgodnjega začetka plavanja?
3. Kdo, kje in kdaj se izvajajo tečaji plavanja dojenčkov?
4. Ali mi lahko predstavite program plavanja dojenčkov?
5. Ali je lahko na plavanju dojenčkov katera druga oseba, namesto staršev?
6. Ali je obolevnost dojenčkov, ki obiskujejo vadbo v vodi kaj večja, od obolevnosti njihovih vrstnikov, ki ne prihajajo na vadbo?
7. Ali se lahko otrok s posebnimi potrebami tudi pridruži vadbi plavanja dojenčkov?
8. Kako je z neoporečnostjo vode?
9. Imam 2 leti staro deklico, kolegica pa 5. mesecev starega fantka. Ali lahko vadbo obiskujeva v istem terminu?
10. Ali naj kupimo fredov obrošče pred vadbo in dojenčka nekoliko navadimo na plavanje z njim?
11. Ali so hlačke iz neoprena obvezne?
12. Kolikokrat tedensko poteka vadba v vodi?
13. Ali moramo obročke in ostale rekvizite kupiti?
14. Ali je uvodno predavanje namenjeno samo staršem?
15. Kakšni obroči obstajajo?
16. Kakšne vaje izvajajo dojenčki?
17. Kakšno mora biti gibanje v obroču?
18. Odločamo se za nakup plavalnega obroča za 2 leti staro deklico in vas prosimo za nasvet. Ker je rdeč obroč od 3 mesecev do 4 leta, orančni pa od 2-6 let, nas zanima katerega nam priporočate?
19. Ali naj kupimo fredov obroč še pred vadbo in dojenčka nekoliko navadimo na plavanje z njim?
20. Koliko ur traja tečaj?
21. Moja 4. mesece stara hči nosi oblačila velikosti 68. Katero šetvilko neoprenskih hlačk priporočate-sedanjo velikost ali so lahko številko večje?
22. Ali so primerne kopalke in pleničke za dojenčke? Ali plenička in neoprenske hlačke zadržujejo tudi urin?
23. Ali se lahko prijavimo na vadbo tudi preko e-poste?
24. Kako je z nadaljevalnim tečajem plavanja za dojenžke?
25. Kako je s plavanjem otroka v morju?
26. Kako je z vadbo v času menstruacije?

Ali dojenčki res plavajo?

Izraz "plavanje dojenčkov" ni pravilen, kajti dojenčki še ne bodo plavali. Gre za posebno obliko vadbe v vodi, ki pozitivno vpliva na zdrav telesni, psihični, motorični in socialni razvoj otroka. Izvaja se izključno v prisotnosti kontaktne osebe, navadno z enim izmed staršev, in zajema dojenčke in malčke od starosti šestih mesecev do treh let.

Zakaj gibanje (plavanje) dojenčkov v vodi?

Kakšen je pomen zgodnjega začetka plavanja?

Plavanje sodi med gibanja, ki jih ne pridobimo z drugimi vsakodnevnimi gibalnimi izkušnjami, kot so: hoja, tek, lazenje, plazenje,… premikanja v vodi se človek navduši relativno hitro, proces učenja pravilne tehnike, ki omogoča, da se premikamo v vodi dlje časa, pa je sorazmerno dolg. Zato je treba z učenjem plavanja začeti dovolj zgodaj, vendar šele takrat, ko je otrokov organizem optimalno razvit za obvladovanje zahtevnih gibov. Ko je gibanje osvojeno, je praviloma tudi avtomatizirano, zato je pozabljanje majhno, kar pomeni, da je znanje plavanja razmeroma trajno.
Voda zaradi svojih lastnosti (okoli osemstokrat večja gostota, kot jo ima zrak), predstavlja za ljudi posebno okolje. Zato se je potrebno prilagoditi na gibanje v njej. Novorojenčkom in dojenčkom to okolje ni neznano, kajti v plodovnici so bili varno obliti s toplo, prijetno tekočino. Po porodu do šestega meseca dojenčki večinoma ležijo, postopno se začenjajo obražati in prijemati predmete, nato znajo sedeti, pri devetih mesecih se plazijo, pri enem letu shodijo. Leach P. (1991) ugotavlja, da želja po samostojnem gibanju v dojenčku raste iz dneva v dan. Zato smo dojenčku omogočili gibanje v vodi, v toplem, prijetnem vodnem okolju, kjer lahko sprosti vse dele telesa in je samostojen v tridimenzionalnem gibanju, kar na suhem še dolgo ne bo.
Smiselno je dojenčka"učiti plavati", da spozna vodo kot novo okolje, s katero se lahko igra, jo pretaka, se z njo umiva, jo pije, se poliva, v njej lebdi in učiva. Zgodnji začetek plavanja je pomemben za celoten bio-psiho-socialen razvoj dojenčka.
Če mu omogočimo gibanje v vodi preden shodi, se bo premikal v vodi s sonožnimi odrivi (kasneje so podobni prsnemu udarcu). V kolikor šele po dvanajstem mesecu starosti začnejo s "plavanjem", se bodo po vodi premikali z gibi hoje, torej izmenično. Otroke bo potrebno ponovno učiti prsnega udarca z nogami, vendar so sposobni učenja šele po tretjem letu starosti.
Redna in sistematična vadba v vodi zagotavlja razvojni skok v primerjavi z vrstniki, ki ne hodijo na plavanje.
Projekt je zelo pozitiven za vso družino, spodbuja športni duh. Otrok raste z ljubeznijo do vode.

Kdo, kje in kdaj se izvajajo tečaji plavanja dojenčkov?

Organizator programa je Plavalna zveza Slovenije (Celovška 25, 1000 Ljubljana). Vodja programa je dr. Dorica Šajber.
Informacije o vadbi (kdaj je začetek, telefonske številke za prijavo, urniki, uvodna predavanja, vplačila, pomerjanje hlačk, vaditelji, pomen vadbe, itd.) bodo objavljene na tej spletni strani.
E-pošta:ljubljana@plavalna-zveza.si
Telefonska številka: 041/953-656
Facebook: Plavanje dojenčkov in malčkov - Fredova metoda
Instagram: plavanje_po_fredu
Trenutno se izvajajo tečaji plavanja dojenčkov v naslednjih krajih: Ljubljana, Ptuj, Maribor, Kranj, Hrastnik, Laško, Velenje.
Trenutno izvajamo tečaje v mesecih: od oktobra do decembra, januarja do marca in od marca do konec junija.

Ali mi lahko predstavite program plavanja dojenčkov?

Freds Swin Academy je od leta 1986, vključena v raziskovanje zgodnjega razvoja otrok. S Fredovimi plavalnimi obroči za dojenčke in malčke se je razvila metoda učenja za vsako starostno skupino. Vadba že dvanajsto leto poteka tudi v Sloveniji. Poudarek vadbe je na samostojnem gibanju- na sonožnem odrivu. Vsako leto se v naše programe vključuje preko 1000 otrok s svojimi starši.
Dojenčke, malčke in otroke učimo po 3- stopenjskem plavalnem programu do pravilne tehnike plavanja. Do rezultatov smo prišli s posebej zasnovanimi plavalnimi pripomočki- Fredovimi plavalnimi obroči.
Fredov plavalni obroč je poseben plavalni obroč, ki je v zadnjem delu odprt in ima v notranjosti obroča trebušni del, na katerem otrok leži, pripet pa je z varnostnim pasom, tako da otrok nikakor ne more zdrkniti iz obroča. Otrok je v optimalni trebušni legi. Fredov obroč ima notranji in zunanji napihljiv prekat. Tudi varnostni pas in trebušni del sta napihljiva. Fredova metoda učenja plavanja je razdeljena na tri stopnje, pri katerih se uporabljajo različni obroči. Le-ti se razlikujejo po velikosti in barvi. Poznamo rdeči, oranžni in rumeni Fredov plavalni obroč.
Pri dojenčkih izvajamo naloge z rdečim. Poudarek vadbe je na sonožnem odrivu. Starši poskušajo svoje otroke motivirati, spodbujati da se samostojno gibljejo čim dalj časa.

Ali je lahko na plavanju dojenčkov katera druga oseba, namesto staršev?

Ni obvezno, da bi samo starši sodelovali pri plavanju dojenčkov, z njim je lahko oseba, ki jo otrok pozna, jo ima rad in ji zaupa. Je pa res, da smo opazili, da so dojenčki najbolje motivirani za vadbo, če so z njimi njihovi starši.

Ali je obolevnost dojenčkov, ki obiskujejo vadbo v vodi kaj večja, od obolevnosti njihovih vrstnikov, ki ne prihajajo na vadbo?

Dr. Lilli Ahrend, raziskovalka na nemški športni visoki šoli v Kolnu, ugotavlja, da obolevnost dojenčkov, ki obiskujejo vadbo v vodi, ni nič večja od obolevnosti njihovih vrstnikov, ki ne prihajajo na vadbo.

Ali se lahko otrok s posebnimi potrebami tudi pridruži vadbi plavanja dojenčkov?

Za otroke s posebnimi potrebami je plavanje izredna priložnost za sobivanje s starši v vodi. Takšni otroci potrebujejo še več varnosti in zaščite, ki jim jo v bazenu najlažje zagotovijo starši. V skupni zabavi bodo lahko vsi zadovoljni uživali.
Da lahko se udeležijo vadbe, vendar bi vas prosili, če si priskrbite mnenje zdravnika fiziatra, da lahko mi naš program prilagodimo, če bo seveda potrebno.

Kako je z neoporečnostjo vode?

V skrbi za zdravje kopalcev je potrebno zagotoviti neoporečno vodo ter ustrezno higieno kopaliških prostorov in stavbe. Edini vir onesnaževanja bazenskih vod je lahko kopalec. Zato zahtevamo obvezno prhanje pred vstopom v bazen. Kreme in druga sredstva za nego telesa posredno večajo verjetnost prenosa patogenih mikroorganizmov prek vode, saj večajo porabo dezinfekcijskega sredstva. Kakovost kopalne vode določa pravilnik o higienskih zahtevah za kopalne vode. V njem je določeno, da skupno število aerobnih mezofilnih bakterij v zaprtih bazenih ne presega 200/ml, v odprtih pa ne 1000/ml. V vodi ne sme biti prisotnih koliformnih bakterij in bakterije Pseudomonas aeruginosa.

Mi kontroliramo vodo vsako uro, voda se prefiltrira do 4x na dan, 1x letno pa se voda v bazenih tudi zamenja.

Imam 2 leti staro deklico, kolegica pa 5. mesecev starega fantka. Ali lahko vadbo obiskujeva v istem terminu?

Mi izvajamo vadbo plavanja dojenčkov, za otroke stare od 6. meseca do 1 leta, potem sledi šola plavanja za malčke-jih imenujemo, od starosti 1-6 let. Malčki so razdeljeni v skupine po starosti: 1-2, 2-3, 3-4, 4-6 let. Tako, da otroka žal ne moreta obiskovati tečaja skupaj, saj je razvojna razlika prevelika.

Ali naj kupimo Fredov obroč še pred vadbo in dojenčka nekoliko navadimo na plavanje z njim?

Lahko si kupite plavalni obroč še pred vadbo, ni pa nujno, ker vam bomo na vadbi pokazali kakšno je pravilno gibanje in vaje, ter tudi, kako pravilno ravnati s plavalnim obročem.

Ali so hlačke iz neoprena obvezne?

Hlačke iz neoprena niso obvezne, so pa zelo zaželjene, saj ne prepuščajo izločenih tekočin in vzdržujejo toploto. Namesto neoprenskih hlačk priporočamo le še pleničke za v vodo, za enkratno uporabo, vendar te ne vzdržujejo toplote.

Kolikokrat tedensko poteka vadba v vodi?

Vadba poteka 1X tedensko, 1 uro, v dogovorjenem oz. prijavljenem dnevu v tednu.

Ali moramo obročke in ostale rekvizite kupiti?

Za vadbo pri nas, vam ni potrebno kupiti nobenih obročkov in ostalih pripomočkov. Se pa lahko odločite za nakup obročka, neoprenskih hlačk oz. obleke ter kapice, za lastno uporabo po vadbi-npr. ko ste z otrokom na morju.

Ali je uvodno predavanje namenjeno samo staršem?

Da, uvodno predavanje je namenjeno samo staršem, tako da naj naši otročki ostanejo doma. In zato je pomerjanje hlačk v drugem terminu, kajti oboje skupaj bi bilo prenaporno za otroke in starše.

Kakšni obroči obstajajo?

Fredov plavalni obroč je poseben plavalni obroč, ki je v zadnjem delu odprt in ima v notranjosti obroča trebušni del, na katerem otrok leži, pripet pa je z varnostnim pasom, tako da otrok nikakor ne more zdrkniti iz obroča. Otrok je v optimalni trebušni legi. Fredov obroč ima notranji in zunanji napihljiv prekat. Tudi varnostni pas in trebušni del sta napihljiva. Fredova metoda učenja plavanja je razdeljena na tri stopnje, pri katerih se uporabljajo različni obroči. Le- ti se razlikujejo po velikosti in barvi. Poznamo rdeči, oranžni in rumeni Fredov plavalni obroč.

Rdeči Fredov obroč: je med vsemi obroči največji in ima največji vzgon in stabilnost. Zaradi tega nudi tisto podporo, ki jo otrok potrebuje pri prilagajanju na vodo in pri učenju pravilnega udarca z nogami. Relativno omejen prostor za gibanje z rokami v tej fazi je načrten, da se otrok najprej osredotoči na gibanje nog, kajti v tej fazi je gibanje z rokami manjšega pomena. Ko je gibanje nog pravilno avtomatizirano, ko otrok lahko nekaj metrov samostojno plava do nekega cilja in tudi spreminja smer, takrat lahko preidemo na oranžni obroč. Ta prehod naj bo okrog tretjega leta starosti. Uporabljamo ga od 3 mesecev starosti do 3. leta.

Oranžni Fredov obroč: je srednje velikosti z zmanjžanim vzgonom in stabilnostjo. Na ta način je omogočena večja svoboda gibanja rok. Spodbuja se avtomatizacija udarca in koordinacija udarca z zavesljajem. Malček preplava več z žabjim gibanjem, spreminja smer plavanja, se obrača ter je samostojen in sproščen v vodi. Otrok naj ne plava dolge razdalje. Ko se nauči pravilnega plavanja (koordiniranega gibanja nog in rok), preidemo na rumeni obroč. Oranžni obroč je primeren za otroke med 2. in 6. letom starosti.

Rumeni Fredov obroč: to je najmanjši obroč z najmanjšim vzgonom in stabilnostjo ter najmanjšim volumnom, zato omogoča največjo svobodo gibanja. Na ta način otrok plava z lastno molčjo in tehniko. Ko otrok plava daljšo razdaljo in spreminja smer z rumenim obročem, bo metodični postopek speljan naprej. Postopno zmanjšujemo volumen zraka v zunanjem delu obroča. Otrok najprej v spremenjenih pogojih plava daljšo razdaljo in spreminja smer. Nato postopno spuščamo zrak v notranjem obroču. S tem otrok prevzame vzgon in plava pri popolnem odvzemu zraka samo s stranskimi deli obroča, ki še vsebujejo zrak. Ti stranski deli nimajo nosilne ampak, psihološko funkcijo. V tej stopnji popuščanja zraka smo posebno pozorni na mirno, enakomerno plavanje. Ko otrok doseže to stopnjo učenja, lahko sam skrbi za vzgon in opusti pripomožek, ko je sam nato pripravljen. Uporablja se predvidoma med 4. in 8. letom starosti.

Kakšne vaje izvajajo dojenčki?

Udeležite se uvodnega predavanja, kjer si boste lahko po predstavitvi programa, vadbo na videokaseti tudi ogledali.

Kakšno mora biti gibanje v obroču?

Poudarek vadbe je na samostojnem gibanju - na sonožnem odrivu - obe nogi istočasno. Omejen prostor za gibanje z rokami rdečem Fredovem obroču, v tej fazi je načrten, da se otrok najprej osredotoči na gibanje nog, kajti v tej fazi je gibanje z rokami manjšega pomena.

Odločamo se za nakup plavalnega obroča za 2 leti staro deklico in vas prosimo za nasvet. Ker je rdeč obroč od 3 mesecev do 4 leta, oranžni pa od 2-6 let, nas zanima katerega nam priporočate?

Odvisno od znanja plavanja. Rdeči Fredov obroč je med vsemi obroči največji in ima največji vzgon in stabilnost. Zaradi tega nudi tisto podporo, ki jo otrok potrebuje pri prilagajanju na vodo in pri učenju pravilnega udarca z nogami. Ko je gibanje nog pravilno avtomatizirano, ko otrok lahko nekaj metrov samostojno plava do nekega cilja in tudi spreminja smer, takrat lahko preidemo iz rdečega na oranžni obroč. Če ste opazili, da vaš otrok to če zmore, potem vam priporočamo nakup oranžnega, sicer pa je bolje začeti postopoma z učenjem, torej v rdečem obroču.

Ali naj kupimo Fredov obroč še pred vadbo in dojenčka nekoliko navadimo na plavanje z njim?

Lahko si kupite plavalni obroč še pred vadbo, ni pa nujno, ker vam bomo na vadbi pokazali, kakšno je pravilno gibanje in vaje ter tudi, kako pravilno ravnati s plavalnim obročem. Uporaba plavalnega obroča in ostalih pripomočkov na vadbi je že vključeno v ceno.

Koliko ur traja tečaj?

Tečaj traja 10 ur. Vadbo lahko nato nadaljujete z naslednjim 10- urnim tečajem. Nudimo jesenski, zimski in spomladanski tečaj plavanja.

Moja 4. mesece stara hči nosi oblačila velikosti 68. Katero številko neoprenskih hlačk priporočate-sedanjo velikost ali so lahko številko večje?

Najbolje je, da pridete na pomirjanje hlačk, ob dogovorjenem datumu in uri, ki so objavljeni na spletu: www.plavanje-dojenckov.com, kajti tako bomo zagotovo vedeli katera številka je najprimernejša.

Ali so primerne kopalke in pleničke za dojenčke? Ali plenička in neoprenske hlačke zadržujejo tudi urin?

Plavalne kopalke in pleničke sicer dovolimo, priporočamo pa rajši neoprenske hlačke, saj vzdržujejo toploto in zmanjšajo ohlajanje dojenčka v vodi.
Plenička in neoprenske hlačke ne zadržujejo urina. Cilj pleničk in neoprenskih hlačk je, da zadržijo trdo izločanje. Neoprenske hlačke se operejo v pralnem stroju na 40 stopinj, pleničke za enkratno uporabo pa se zavržejo. Pri dojenčkih urin v vodi glede infekcij ni problematičen.

Ali se lahko prijavimo na vadbo tudi preko e-poste?

Na vadbo se lahko prijavite preko telefonske številke 041 953 656, spletnega naslova ali preko e-prijave, ki je novost in si tako lahko neposredno rezervirate mesto v izbrani skupini.

Kako je z nadaljevalnim tečajem plavanja za dojenčke?

Nadaljevalnega tečaja za dojenčke ne obstaja. Izvajamo programe plavanja za malčke-jih mi imenujemo, po skupinah glede na starost: 1-2 let, 2-3, 3-4 in 4-6 let. Urnike si lahko pogledate na spletu: www.plavanje-dojenčkov.com. Na tem naslovu so tudi vse ostale pomembne informacije.
Smo pa tudi še izvedli ponovitev tečaja plavanja za dojenčke (do enega leta starosti), na željo njihovih staršev. Potrebno je bilo le zadostno število udeležencev. Vadba je bila enaka, le prilagajanja ni bilo potrebno več izvesti, tako da smo bili še od prve ure dalje v vodi po 30 minut.

Kako je s plavanjem otroka v morju?

Zavedati se moramo, da se dojenčki hitreje ohlajajo kot odrasli. Zato naj bo zadrževanje v morju kratkotrajno. Daljše zadrževanje v vodi pod 28°C lahko povzroči razna obolenja. Zato namakajte dojenčka raje v topli vodi ali pa res za kratek čas v morju.
Priporočamo vam obleke iz neoprena, ki malce zadržujejo ohlajanje telesa, zaščitijo otroka pred vetrom in soncem.
V veselje vam bo Fredov plavalni obroč, v katerem bo otrok lahko plaval z vami. Tako boste našli tudi nekaj časa za svojo rekreacijo in sprostitev.
Na naši spletni strani (www.plavanje-dojenckov.com), pa si lahko preberete še več podrobnih informacij, priporočil in ukrepov, pri bivanju z dojenčkom na morju.

Kako je z vadbo v času menstruacije?

Voda mora ostati čista. Če je nožnica toliko zaceljena, da tampon zadrži ni problema za mamo, da plava v času menstruacije. Nekatere pa raje v tistem času pripeljejo svoje partnerje.